Ahoj,

jmenuji se Lukáš VORÁČ,

datum narození 23.4.1995,bydlím ve Vyškově u Brna,

mým koníčkem je rybaření,ježdění na kole, rugby a hlavně všechno co se přírody týče,

můj hudební styl vlastně moc ani není,poslouchám skoro úplně všechno až na dechovky teda,

nejradši mám segedínský guláš,

kamarádi mi říkají ori..tak to už by bylo asi všechno co byste o mě mohli vědět..
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Záhlaví stránek

 
 

Typy a označení srnčích parůžků

Vytvořeno Pá 17. duben 2009, 18:35:04 CEST | Poslední změna Pá 17. duben 2009, 18:36:58 CEST
Srnčí paroží se skládá ze dvou lodyh kruhovitého až oválného průřezu, dělených zpravidla na přední, zadání a střední výsadu, nazývanou též vrcholem nebo koncem lodyhy. Lodyhy vyrůstají z pučnic umístěných na čelní kosti. Na základě lodyhy se vytváří věncovité rozšíření, tvořené zvlášť velkými perlemi, které často srůstají. Toto rozšíření nazýváme růžemi. Perlení se vytváří také výše na lodyhách, hlavně na jejich vnitřních a zadních stranách. Ve spodních partiích lodyh jsou podélné rýhy, pozůstatky po hlavních výživných cestách v době růstu paroží.

Vnitřní stavbou odpovídá paroží ostatním kostem. Vnější kompaktní, pevná, kruhová vrstva je relativně mnohem silnější než vrstva jeleního parohu, a to na úkor vnitřní vrstvy s houbovitou strukturou, která vyplňuje střed lodyh. Na vzájemném poměru těchto dvou vrstev je závislá specifická váha, mající v širokém průměru hodnotu 1,9. Chemické složení srnčího paroží se podobá chemickému složení parohu jelena. Skládá se ze 44% organických a z 56% anorganických látek. Anorganické látky jsou tvořeny z 48% fosforečnanem vápenatým, z 5% uhličitanem vápenatým, z 2% uhličitanem hořečnatým a 1% jiných minerálních látek. Fosforečnan vápenatý je tvořen z 22% kyselinou fosforečnou a z 26% vápníkem. Organické látky, do kterých jsou ukládány anorganické soli, jsou tvořeny převážně bílkovinnými sloučeninami.

Srnce, kteří vyvářejí pouze nepatrné kostní útvary na pučnicích, nazýváme paličkáři nebo knoflíkáři. Paroží s nedělenými špicemi se nazývá parožím špičáka a vidlicovitě dělené lodyhy parožím vidláka. Vidlák může být i nerovný, je-li dělena pouze jedna lodyha. Tři výsady na každé lodyze má srnec šesterák. Toto paroží představuje nejčastěji se vyskytující formu dvojice srnčích parůžků. Paroží šesteráka se nazývá též nerovné, má-li některá lodyha méně výsad. Zvláštní forma šesteráka je srnec křižák, vyznačující se tím, že je zhruba v rovině první výsady zadní výsada, takže vzniká jakýsi křížek. Další členění srnčího paroží jsou již poměrně vzácné, např. forma osmeráka a desateráka. V těchto případech dochází většinou k dělení zadní výsady nebo k abnormalitě v růstu, což vede k vytvoření dalších neobvyklých výsad nebo k dělení lodyh.

Pučnice začínají růst srnečků přibližně po třetím měsíci jejich života, v srpnu, a svůj růst ukončují v říjnu, tj. po pátém měsíci života zvěře. Když ukončují svůj růst (pučnice jsou skryté pod kůží a jsou znatelné pouze jako malé výstupky), začínají zároveň vyrůstat první parožní útvary ve formě paliček, knoflíků nebo kuželíků, a to opět pod kůží. Parožní útvary se liší od hladkých pučnic tím, že jejich povrch je drsnější a že se na nich objevují někdy náznaky perel. Jejich růst bývá ukončen v sedmém až devátém měsíci života srnečka (v prosinci až v únoru). Po ukončení růstu se zbavují vytloukáním krycí kůže. Srneček nosí první paroží jeden až dva měsíce a v únoru až v březnu ho shazuje.

Krátce poté začíná růst druhého paroží. To mívá formu nedělených vyšších špiček, v některých případech i formou vidláka nebo šesteráka.

Jednoletý srnec tedy nasazuje většinou již druhé paroží. První ani druhé paroží nemívá růže, může však mít nepravidelný shluk perel ve své dolní části.

Opozdí-li se vývin srnečka z nějakých příčin, dochází ke změně i ve vývinu pučnic a prvotních parůžků. K opoždění tělesného (a tím i parožního) vývinu může dojít z několika příčin. Může to zavinit celková slabost zvěře, její špatný zdravotní stav, pozdní kladení, ztráta matky apod. Za těchto okolností dorůstají pučnice teprve v zimních měsících a růst prvních parožních útvarů končí přibližně v době, kdy srnci dosahují jednoho roku života. Srnci opoždění ve vývoji, tedy roční paličkáři, knoflíkáři či slabí špičáci, jsou pro další chov nežádoucí a mají být v první lovecké sezóně odstraněni. Hromadnější výskyt takovýchto srnců je ukazatelem, že se v honitbě zhoršil celkový stav. Může k tomu dojít přezvěřením honitby, nedostatkem přirozené potravy, nemocemi nebo nevhodnými chovatelskými zásahy.

U normálně vyvinutých ročních srnců se ukončuje růst druhých parůžků. Srnci vytloukají většinou v červnu, někdy již ke konci května, jindy až v červenci. Tento fakt je nutno mít na zřeteli, když uvidíme na začátku lovecké sezóny srnce s nevytlučeným parožím. Pozdní průběh vytloukání je u starších srnců známkou opožděného vývoje, nemoci, podprůměrnosti a je vždy důvodem k průběrnému odstřelu. U ročních srnců je to však známka velmi dobré tělesné kvality zvěře a dobrých parožních vloh a takové jedince nesmíme z chovu odstranit.

Druhé paroží, které začali srnci nasazovat již ke konci vytloukali většinou v červnu, je shazováno až v listopadu nebo i v prosinci. Další paroží, v pořadí třetí, nasazují dvouletí srnci a také je v tom věku vytloukají. Většinou totiž dochází k vytloukání tohoto paroží v první polovině května. Středně staří srnci, tj. asi 3letí až 4letí, shazují paroží v druhé polovině října, někdy i na začátku listopadu, a vytloukají je většinou v druhé polovině dubna. Srnci staří asi 5 až 6 let, shazují paroží většinou v první polovině října, někdy i ke konci tohoto měsíce. Vytloukají většinou v první polovině dubna. Nejstarší srnci, tj. osmiletí a starší, shazují již ke konci září a na začátku října a vytloukají většinou v posledních březnových dnech.

Tedy: Čím je srnec mladší, tím později nasazuje, vytlouká a shazuje paroží, ale tím dříve přebarvuje.
 
Prohlášení o Cookies